Náhradní plnění

Od 1.10.2017 vešla v platnost novelizace § 81 zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, která významně upravuje poskytování tzv. dodávky v režimu náhradního plnění, především v možnosti poskytnutého objemu, kde došlo k razantnímu legislativnímu zásahu a dále s povinností zařazovat všechny faktury s náhradním plněním do registru vedeném na stránkách MPSV. Naše společnost je významným zaměstnavatelem OZP a náš limit pro poskytnutí náhradního plnění je cca 150 mil. Kč. Bližší informace naleznete na stránkách MPSV, kde je také veden registr faktur s náhradním plněním: https://portal.mpsv.cz/web/zamestnavani-ozp/enp/metodicka-podpora


Naší povinností je Vám vystavit potvrzení o odběrech v režimu náhradního plnění. Toto potvrzení budeme vystavovat na základě třech podmínek:


  1. Na základě uzavřené rezervační smlouvy a potvrzení bude maximálně do výše garantované částky
  2. Potvrzení bude vystaveno pouze na faktury zaplacené do 31.1. následujícího roku, po roce sledovaném (pro rok 2017, faktury zaplacené do 31.1.2.2018)
  3. Potvrzení bude vystaveno pouze k dokladům, které budou jednoznačně potvrzovat přijetí zboží či služby Vaší společností (potvrzený dodací list i faktura)  


Pro možný výpočet úspory, i v případě vyšší ceny, při odběru zboží přes NP než při odvodu do státního rozpočtu přikládáme kalkulačku. Stáhnout si ji můžete ZDE.