Nesmí být prázdné!

Nesmí být prázdné!

Špatný formát e-mailu!

Nesmí být prázdné!

Náhradní plnění

Od 1.1.2012 vešla v platnost novelizace § 81 zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, která významně upravuje poskytování tzv. dodávky v režimu náhradního plnění. Naše společnost je významným zaměstnavatelem OZP a náš limit pro poskytnutí náhradního plnění je cca 200 mil. Kč. Podrobný popis změn vyplývajících z novely naleznete v naší prezentaci.

Naší povinností je Vám vystavit potvrzení o odběrech v režimu náhradního plnění s konkrétním seznamem námi vydaných faktur na Vaší společnost. Toto potvrzení budeme vystavovat na základě třech podmínek:

  1. na základě uzavřené rezervační smlouvy a potvrzení bude maximálně do výše garantované částky
  2. potvrzení bude vystaveno pouze na faktury zaplacené do 10.2. následujícího roku, po roce sledovaném (pro rok 2016, faktury zaplacené do 1.2.2017)
  3. potvrzení bude vystaveno pouze k dokladům, které budou jednoznačně potvrzovat přijetí zboží či služby Vaší společností (potvrzený dodací list i faktura)  

Pro možný výpočet úspory, i v případě vyšší ceny, při odběru zboží přes NP než při odvodu do státního rozpočtu přikládáme kalkulačku.