Informace o oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb

Tímto oznamujeme, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl společností FROS ZPS s.r.o., IČ:26803291, sídlem K Rybníčkům 455, 74781 Otice, zřízen vnitřní oznamovací systém. Osoby vykonávající práci, dobročinnou činnost odbornou praxi nebo stáž pro naši společnost mohou podat oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo dochází u společnosti. Společnost vylučuje, aby oznámení o možném protiprávním jednání byla oprávněna podat osoba, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.


Oznámení může být podáno následujícími způsoby:

- osobně, telefonicky či písemně u příslušné osoby:

  • Dominika Černohorská
  • telefonní číslo 555557467
  • e-mail oznameni@fros.cz
  • adresa pro doručování viz. sídlo společnosti

- písemně v sídle společnosti;

- prostřednictvím e-mailové schránky oznameni@fros.cz;

- prostřednictvím kontaktního formuláře na: https://bit.ly/fros-nahlaseni-korupce;

- u Ministerstva spravedlnosti.


Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém s účinností od 1. 8. 2023 vnitřní směrnicí, která je dostupná po kliknutí na tento odkaz.